Energiarena 2020

Energiarena 2020

Energiarena 2020

Välkommen till Energiarena 2020! Det här är en digital version av några av föredragen som vi skulle ha kört på Sigtunahöjden. Det handlar om aktuella saker inom både elmarknadshubben och om informationssäkerhet. Hoppas du får både glädje och nytta av att ta del av materialet!


ELMARKNADSHUBBEN

- Senaste nytt om elmarknadshubben, Martin Olin, Svenska kraftnät

- Erfarenheter från införande av Elhubb i Norge, Christian Grödum, CGI Norge


INFORMATIONSSÄKERHET

- Säkerhetsskyddslagen och NIS, ett övergripande perspektiv, Mikael Rosenqvist, Luleå Energi

- Erfarenheter om Informationssäkerhetsklassning och säkerhetsskyddsklassning, Ola Sten, Försäkringskassan

- Microsoft berättar om Cloud Act och regelefterlevnad. Hur ser Microsoft på hantering av känslig information? Daniel Sörlöv, Microsoft

Har du redan köpt videon?Logga in på ditt konto för att titta. Videon är tillgänglig i minst 30 dagar från köp