Elizabeth Kuylenstierna

VÄRLDENS BÄSTA TILLIT

<p><strong>Tillit är den viktigaste ingrediensen</strong> om du vill ha relationer, team och samarbete med högsta kvalitet. Du litar på andra och de litar på dej. Och ni litar på er själva. Men hur kommer man dit? Vad krävs av oss människor för att vi ska kunna bygga tillit?</p><p>I den här föreläsningen får du både genomgång av begreppet tillit och flera steg i arbetet på vägen dit, som du kan börja med direkt. <strong>Välkommen!</strong></p>

Utvalda